How many slides do we need?

“ผมต้องนำเสนอเรื่องนี้ประมาณ 30 นาที ผมต้องเตรียม Slides ซักกี่หน้าดี?”

เชื่อว่าคำถามเรื่องจำนวน slides ที่ต้องเตรียม เป็นคำถามที่คนส่วนหนึ่งมักถามเป็นคำถามแรกๆ เมื่อรู้ว่าต้องเตรียมการนำเสนอ หรือพอเตรียมสไลด์เสร็จแล้ว เรามักจะเช็คกันว่า

“ โห 60 นาที 59 slides จะพูดทันมั๊ยเนี่ย”

คำถามไม่เหมือนกัน แต่โยงกลับไปที่จำนวน slide และเวลาที่เราต้องนำเสนอเหมือนกัน

ว่าแต่ เราต้องมีกี่ slides ต่อหนึ่งนาทีกันแน่?

Guy Kawasaki กูรูชื่อดังที่เคยทำงานกับ Apple และเขียนหนังสือขายดีหลายเล่ม เขียนบทความ The 10/20/30 rule of powerpoint ที่หลายคนถือเป็นต้นแบบในการนำเสนอ โดยแนะนำว่าควรมี 10 slides สำหรับการนำเสนอ 20 นาที และใช้ font ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 points นั่นหมายถึง 1 slide ต่อ 2 นาที

โดยส่วนตัวแล้วไม่คิดว่าเราจำเป็นต้องกำหนดจำนวน slides ที่ต้องเตรียมต่อจำนวนนาทีแบบตายตัว จำนวน slides ขึ้นกับบริบทการนำเสนอและขึ้นกับการออกแบบการนำเสนอของรา

ในการนำเสนอเพื่อขอเงินสนับสนุนจาก VC ซึ่งเป็นบริบทที่คุณ Guy Kawasaki ใช้เขียนบทความเรื่อง 10/20/30 คำแนะนำที่กลั่นจากประสบการณ์ในวงการของแกอาจเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ได้

ในบริบทที่ต่างกัน อย่างบนเวที Ted Talk ที่ผู้พูดต้องนำเสนอในเวลาไม่เกิน 18 นาที มีทั้งการนำเสนอที่ดีมากโดยไม่ได้ใช้ slide เลยแม้แต่หน้าเดียว หรือการนำเสนอที่ประกอบด้วย slide ที่มีรูปมากกว่า 100 รูป (แบบสบายๆ)

แล้วตกลง มันต้องมีกี่ slide กันแน่?

อย่างที่บอกค่ะ ไม่มีคำตอบตายตัว แต่มีคำแนะนำกว้างๆ ตามนี้ค่ะ

  1. ขั้นแรกเลยต้องตัดสินใจว่าเราต้องใช้ presentation ประกอบหรือไม่ ข้อควรจำ คือ presentation มีหน้าที่ช่วยเสริมการนำเสนอของเรา ไม่ได้ใช้นำการนำเสนอแทนเรา
  2. ผู้ฟังเป็นใคร มีความรู้ในเรื่องที่เราต้องการสื่อมากน้อยแค่ไหน อันนี้ถือเป็นจุด A ของเรา
  3. สิ่งที่เราต้องการสื่อ คือ อะไร จุด B ที่เราต้องการให้ผู้ฟังไปถึงหลังจากการนำเสนอ คือ อะไร
  4. Slides ที่เราเตรียมต้องสามารถนำผู้ฟังจากจุด A ไป จุด B ได้ หาก Gap ห่างมาก จำนวน slides อาจเพิ่มมากขึ้น หาก gap แคบมากๆ แค่ slides 2-3หน้า สำหรับการพูด 10 นาที อาจมากเกินพอ

ข้อควรระวัง คือ

  • อย่ายึดติดกับ powerpoint (หรือ keynote) ไม่จำเป็น คือ ไม่จำเป็น
  • อย่ากังวลกับจำนวน slides หรือ slides ต่อนาที จงให้ความสำคัญกับการออกแบบเนื้อหา
  • อย่าสับสนระหว่าง nice to know กับ need to know อะไรไม่จำเป็นให้ตัดทิ้งไป
  • ใน 1 slide ควรมีข้อความหลักที่ต้องการสื่อเพียงข้อความเดียว อย่า “งก” slide โดยอัดทุกอย่างเข้าไปในหนึ่ง slide ให้มากที่สุด

ออกแบบ presentation ครั้งหน้า ลองเอาแนวทางเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ดูนะคะ….

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer