วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรม แต่ละประเทศต้องนำเสนองานกลุ่มของตัวเอง ส่วนใหญ่จะเขียนลงบน flip chart มีบ้างที่ทำ Powerpoint ออกมา

และแล้วปัญหาก็เกิดขึ้น เพราะห้องใหญ่เหลือเกิน (ห้องบอลรูม) อิงคิดว่าหลายคนเคยเจอปัญหานี้เหมือนกัน

กลุ่มแรก (กลุ่มเราเอง) มีผู้กล้าออกไปนำเสนออย่างฉะฉาน โดยมีผู้ช่วยออกไปถือ Flip chart สองคน แต่… แค่ห่างไป 5 เมตร ก็อ่านไม่ออกแล้วค่ะ

กลุ่มสอง (กลุ่มคนฉลาดคิด) ถ่ายรูป Flip chart ไปแปะลง Powerpoint ทั้งประหยัดเวลาและเห็นชัดกันทั่วหน้า (แถมประหยัดแรงงานอีก 2 คน)

ลองดูจากรูปได้ค่ะว่าชัดเจนต่างกันเยอะ

นำเสนองานกลุ่มรอบหน้า ลองเอาเทคนิคของกลุ่มฉลาดคิดไปใช้กันกันได้นะคะ

Ing

วิศวกรสิ่งแวดล้อมที่หันมาทำงานบริหารโครงการ แต่สนใจเรื่องการนำเสนอมาก จนอยากจะแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้มาตลอดหลายปี (ไม่กล้าบอกปี เดี๋ยวรู้อายุ) ให้กับผู้อ่านที่น่ารักทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

โพสต์อื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

3 หัวใจสำคัญ ในการใช้สี
3 ทางเลือก เริ่มการนำเสนอให้กระตุกต่อมความอยากรู้
5+1 ข้อผิดพลาด ที่ผู้นำเสนอส่วนใหญ่เคยทำ