บางครั้งเราเห็นการนำเสนอของคนอื่น หรือรูปในเว็บไซต์แล้วก็อดคิดไม่ได้ว่า เราอยากให้การนำเสนอของเราหน้าตาดีอย่างนั้นบ้างจัง…

ปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในน้องๆ ที่ไปสอน คือ อยากทำรูปสวยๆ ที่ดูแปลกตามาใส่ในสไลด์บ้าง แต่ทำไม่เป็นค่ะ ทำยังไงดี?

Tutorial ในโพสต์นี้เราจะมาสร้างรูปแบบนั้นกันค่ะ ด้วยคำสั่งลับใน PowerPoint ที่หลายคนไม่รู้ คือ Shape Fill ค่ะ

มาดูรายละเอียดและทำไปทีละขั้นกันค่ะ

ตำแหน่งของคำสั่ง Shape Fill

คำสั่ง Shape Fill จะอยู่ใต้ ‘Tab Shape Format’ ซึ่งจะปรากฎขึ้นมาเมื่อคลิกที่รูปทรง ดังแสดงในรูป A

รูป A ตำแหน่งของคำสั่ง Shape Fill

เมื่อคลิกที่คำสั่ง Shape Fill จะมีคำสั่งย่อยขึ้นมาให้เลือก (รูป B) ให้คลิกที่คำสั่ง ‘Picture’

รูป B ตำแหน่งของคำสั่งย่อย ‘Picture’

ขั้นตอนการสร้างและประกอบร่างรูป

เนื่องจากเราไม่มีรูปภาพต้นแบบที่ EEC เอามาใช้ เราจะสร้างรูปที่หน้าตาคล้ายกัน แต่ใช้รูปที่อิงถ่ายจาก Tokyo National Musuem แทนใน Tutorial นี้

ขั้นที่ 1 สร้างรูปหกเหลี่ยม ด้วยคำสั่ง Shape (อยู่ในหน้า Home และ หน้า Insert) ดังแสดงในรูป C 

รูป C ขั้นที่ 1 สร้างรูปหกเหลี่ยม

ขั้นที่ 2 คลิกที่รูปหกเหลี่ยม แล้วไปเลือก Tab Shape Format จากนั้นคลิกที่คำสั่ง Shape Fill เลือกคำสั่งย่อย Picture จะปรากฎหน้าต่างแสดงชื่อไฟล์ต่างๆ ให้เราเลือกรูปที่เราต้องการ (ตัวอย่างในรูป D) เมื่อเลือกแล้วกด Enter หรือ คลิกที่ปุ่ม Insert (สีเขียว) 

รูป D ขั้นที่ 2 เลือกใส่รูปที่เราต้องการ

ขั้นที่ 3 ใส่รูปให้ครบตามที่เราต้องการแล้วนำมาจัดเรียง พร้อมใส่เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงตัวอย่างในรูป E

รูป E ขั้นที่ 3 นำรูปทรงที่ใส่รูปแล้วมาประกอบร่าง

ข้อควรระวัง

สัดส่วนของรูปภาพควรตรงกับสัดส่วนของรูปทรง เช่น รูปทรงด้านเท่า สัดส่วนของรูปภาพควรเป็น 1:1 เป็นต้น ไม่เช่นนั้นรูปภาพจะถูกดึงให้ผิดรูป

เคล็ดลับเพิ่มเติม: รูปแบบอื่นที่สร้างด้วยคำสั่ง Shape Fill

เราสามารถนำรูปทรงมาประกอบกันด้วยคำสั่ง Group แล้วค่อยใช้คำสั่ง Shape Fill ใส่รูปได้ ดังตัวอย่างในรูป F

รูป F ตัวอย่างรูปแบบอื่นที่ใช้คำสั่ง Shape Fill

หากเราสร้างรูปทรงของเราเอง (วิธีทำอยู่ใน Tutorial การ ตัด/รวม/สร้าง/แยก Shape ด้วย PowerPoint) ก็สามารถใช้คำสั่ง Shape Fill ได้เช่นเดียวกันค่ะ ตัวอย่างในรูป G

รูป G ตัวอย่างการใส่รูปลงในรูปทรงที่สร้างขึ้นเอง

คำถามชวนคิด

เราจะเอาเทคนิคนี้ไปทำให้สไลด์ของเราน่าสนใจขึ้นได้อย่างไร?

About the author 

Ing

วิศวกรสิ่งแวดล้อมที่หันมาทำงานบริหารโครงการ แต่สนใจเรื่องการนำเสนอมาก จนอยากจะแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้มาตลอดหลายปี (ไม่กล้าบอกปี เดี๋ยวรู้อายุ) ให้กับผู้อ่านที่น่ารักทุกคน

Leave a Repl​​​​​y

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}