What’s in it for me?

“ที่ฟังฟังมา มันเกี่ยวกับอะไรกับฉันเนี่ย”

อิงเชื่อว่า หากเราไปนั่งฟังการประชุมหรือสัมมนาบ่อยๆ (หรือแค่ได้ไปบ้าง) ต้องเคยคิดอย่างนี้แน่นอน…

วันนี้เรามาลองวิเคราะห์กันค่ะ…

ว่าอาการแบบนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร?

แล้วถ้าเราเป็นผู้นำเสนอต้องแก้ไขอย่างไร?

สาเหตุ

อาการที่ผู้ฟังถามตัวเองว่า “What’s in it for me?” เกิดจากผู้นำเสนอลืมถามตัวเองว่า “What’s in it for you?” (You ในที่นี้คือผู้ฟัง)

เมื่อผู้นำเสนอลืมใส่ผู้ฟังเข้าไปในสมการตอนเตรียมการนำเสนอ… เนื้อหาและการนำเสนอจะออกมาจากมุมมองของผู้นำเสนอ เช่น การแนะนำโครงการที่เล่าให้ฟังในโพสต์ที่แล้ว (เรื่องย่อของโพสต์ที่แล้ว คือ การแนะนำโครงการจากมุมมองผู้นำเสนอ ที่เน้นว่า เราคือใคร เราทำอะไร เราจะดูอะไรบ้าง เราต้องการอะไร เป็นต้น สังเกตดูว่าทุกอย่างจะเน้นที่เรา (โครงการ) ไม่ใช่ผู้ฟัง)

วิธีแก้

การนำเสนอของเราต้องตอบคำถามของผู้ฟังที่ว่า “What’s in it for me?” โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนการนำเสนอ เรียบเรียงเนื้อหา ออกแบบสไลด์ ไปจนถึงนำเสนอออกไปจริงๆ ต้องแน่ใจว่าทุกขั้นตอนของเราตอบโจทย์ผู้ฟัง และเคลื่อนผู้ฟังออกจากจุด A ไปยังจุด B

งานของเราที่ต้องทำ ประกอบด้วย

  • รู้จักผู้ฟัง: เราต้องรู้ว่าใครเป็นผู้ฟังของเรา ปัญหา/ความสนใจของเขาคืออะไร เขารู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะพูดดีแค่ไหน (มีประเด็นไหนต้องให้ข้อมูลโดยละเอียด หรือประเด็นไหนข้ามไปได้) เป็นต้น
  • หา pain point หรือความสนใจของผู้ฟัง: หากเรารู้ pain point หรือความสนใจของผู้ฟัง เราจะเชื่อมโยงเรื่องที่เราจะนำเสนอให้ไปอยู่ในใจผู้ฟังได้ง่ายขึ้น
  • สิ่งที่เรานำเสนอจะแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความสนใจของผู้ฟังได้อย่างไร: ข้อนี้สำคัญมาก เราต้องตอบให้ได้ และใส่สิ่งเหล่านี้ลงไปในการนำเสนอของเรา หากสิ่งที่เราเล่าช่วยแก้ปัญหาหรือเสริมความสนใจของผู้ฟัง เขาจะรู้สึกว่าเราเข้าใจเขา (อารมณ์ประมาณเราเป็นพวกเดียวกันนะ) การที่จะให้ผู้ฟังเคลื่อนจากจุด A ไปยังจุด B ก็จะง่ายขึ้น และเขาพร้อมจะรับ key message ที่เราต้องการส่งไปให้เขามากขึ้น
  • เรียบเรียงเรื่องราวโดยคำนึงถึงผู้ฟัง: ถึงแม้ตอนวางแผนการนำเสนอ เราจะกำหนด key message ของเราให้เชื่อมโยงกับปัญหา/ความสนใจของผู้ฟังแล้ว แต่เมื่อมาถึงขั้นตอนสำคัญในการเรียบเรียงเนื้อหา เราต้องแน่ใจว่าการนำเสนอของเรามีเรื่องราวที่คำนึงถึงผู้ฟัง หากเราตอบได้ว่าคนฟังจะได้อะไรจากแต่ละสไลด์ของเรา นั่นจะเยี่ยมเลยค่ะ

คำถามชวนคิด

ลองกลับไปดูสไลด์เก่าของเราว่า…

ตอบโจทย์ของผู้ฟังที่ว่า “What’s in it for me?” หรือเปล่าเอ่ย

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer