ตอนปลายปี

อิงนั่งทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในปี 2020 

พร้อมกับคิดว่าจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ดีในปี 2021

เพื่อเสริมทักษะและพัฒนาตัวเอง..

(โลกปัจจุบัน หยุดนิ่ง เท่ากับ ถอยหลัง เพราะทักษะที่เราเคยรู้จะเก่าและล้าสมัยลงเรื่อยๆ ดังนั้นเราต้องไม่หยุดเรียนรู้ค่ะ)

อือม... จะหัดเขียน Python ไปพร้อมกับหลานๆ ก็น่าลอง

จะเจาะลึกไปที่โปรแกรมเฉพาะอย่าง Tableau ก็น่าสนใจ

หรือจะฉีกแนวไปหัดพูดภาษาญี่ปุ่น เตรียมตัวไปเที่ยวหลังโควิดดี

สิ่งที่น่าเรียนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ

แต่คำถาม คือ ในเวลาที่มีอยู่น้อยของเรา 

...เราควรเลือกเรียนรู้และพัฒนาทักษะอะไรดี?

More...

อือม... เลือกยากค่ะ เพราะมีสิ่งที่อยากเรียนเยอะ

คิดไปคิดมา นึกขึ้นมาได้ว่า เคยอ่านบทความดิจิตอลใน Harvard Business Review เรื่อง A 2x2 matrix to help you prioritize the skills to learn right now เขียนโดยคุณ Marc Zao Sanders 

Matrix อย่างง่ายช่วยในการเลือกทักษะที่จะเรียนรู้

ใช่เลยค่ะ คุณ Marc เขาแนะนำวิธีการจัดลำดับความสำคัญทักษะที่เราควรเรียนตอนนี้ โดยใช้ Matrix อย่างง่ายแบบ 2x2 โดยแกน X เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเรียนทักษะนั้นๆ และ แกน Y เป็น cost ที่จะเกิดขึ้นจากการเรียนทักษะนั้นๆ (ในทีนี้ใช้เวลาเป็นตัวกำหนด cost) สร้างแล้วจะได้ 4 quadrants ดังแสดงในรูป A

ซึ่งประกอบด้วย

  • ขวา-ล่าง Learn it right away: เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์และใช้เวลาในการเรียนรู้สั้น ดังนั้นควรลงมือเรียนทันที
  • ขวา-บน Schedule a block of time for learning it: เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ แต่ใช้เวลาในการเรียนรู้นาน ดังนั้นควรลงตารางไว้ว่าจะเรียนเมื่อไร
  • ซ้าย-ล่าง Learn it as the chance arise: เป็นเรื่องที่อาจไม่มีประโยชน์มากนัก แต่ใช้เวลาในการเรียนรู้สั้น ดังนั้นหากประจวบเหมาะได้มีโอกาสเรียนรู้ก็เรียน (แต่หากไม่มีโอกาสก็ไม่ต้องขวนขวายมากนัก)
  • ซ้าย-บน Decide whether you need to learn it: เป็นเรื่องที่อาจไม่มีประโยชน์มากนัก และใช้เวลาในการเรียนรู้นาน ดังนั้นต้องตัดสินใจว่าเราต้องเรียนหรือไม่ 

ตัว Matrix ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยค่ะ สิ่งที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อย คือ การประมาณว่าทักษะนี้จะใช้เวลาในการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้ของตัวเราด้วยค่ะ เช่น บางคนที่ไม่ถนัดด้านศิลปะ การเรียนวาดรูปสีน้ำ อาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิต (คิดโดยเอาตัวเองเป็นเกณฑ์ค่ะ) แต่สำหรับคนที่มีความถนัดด้านศิลปะ แค่ไม่กี่สัปดาห์ ก็อาจมีผลงานพอไปอวดชาวบ้านได้แล้วค่ะ

สำหรับประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนทักษะนั้นๆ ประเมินได้จากหลายปัจจัย เช่น ประโยชน์นั้นจะเกิดขึ้นทันทีเลยหรือเปล่า (หากอีก 5 ปี ถึงจะได้ใช้ ก็อาจจะให้คะแนนน้อยหน่อยค่ะ เมื่อเทียบกับได้ใช้เลย) ประโยชน์นั้นมีความสำคัญระดับใด (หากเรียนรู้ทักษะนี้ได้จะส่งผลต่อการเลื่อนตำแหน่ง ก็จะเป็นประโยชน์ที่สำคัญขึ้นมาทันที)  ประโยชน์ที่ได้รับจะแตกต่างจากประโยชน์ที่ได้รับจากทักษะเดิมๆ หรือไม่ 

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างเช่น อิงมีเวลาจำกัด อาจต้องเลือกว่าจะเรียน Tableau หรือ Python ดี

ระยะเวลาในการเรียน เนื่องจาก Python เป็นการเรียนเขียน Code น่าจะใช้เวลานานกว่า Tableau ที่เป็นโปรแกรมกึ่งสำเร็จรูป แต่เนื่องจากอิงเคยเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ มากแล้ว ก็อาจไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

ประโยชน์ที่ได้ Tableau อาจได้นำมาใช้ในการทำงาน แต่ก็คล้ายกับทักษะเดิม คือ Excel ดังนั้นประโยชน์ที่ได้เพิ่มขึ้นมาอาจไม่มากนัก ขณะที่ Python ดูน่าจะเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้ได้ลองทำและนำมาประยุกต์ใช้กับงานได้กว้างกว่า 

หากลองพล็อตกราฟดู Python จะตกอยู่ ขวา-บน Schedule a block of time for learning it

ขณะที่ Tableau อาจตกไปอยู่ ซ้าย-บน Decide whether you need to learn it (รูป B)

ดังนั้น ถ้าให้อิงเลือก ปีนี้คงเรียน Python ค่ะ (ไว้ปลายปีจะมา update นะคะ ว่า ประสบความสำเร็จแค่ไหน)

คำถามชวนคิด

Matrix ของคุณหน้าตาเป็นอย่างไร และคุณตัดสินใจพัฒนาทักษะใด และพักเรื่องใดไว้ก่อน?

Ing

วิศวกรสิ่งแวดล้อมที่หันมาทำงานบริหารโครงการ แต่สนใจเรื่องการนำเสนอมาก
จนอยากจะแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้มาตลอดหลายปี (ไม่กล้าบอกปี เดี๋ยวรู้อายุ) ให้กับผู้อ่านที่น่ารักทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

โพสต์อื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

เรียนออนไลน์แบบไหนเหมาะกับตัวเรา?
3 สิ่งควรทำ ไว้สู้ Office Syndrome
แนะนำ SlideShare แหล่งรวมสไลด์และความรู้