ช่วงเดือนที่ผ่านมาอิงสอนเรื่อง Slide Design ให้กับน้องๆ นักศึกษาไป 2 คลาสสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ค่อนข้างชัด คือ น้องๆ ป.ตรีนิยมใช้ Canva กันมากทีเดียว เมื่อเทียบกับน้องๆ ป.โท ที่ใช้ PowerPoint เป็นส่วนใหญ่น่าคิดจริงๆ ค่ะ เพราะเจมส์ (หลานอิง) ...

อ่านต่อ