นโยบายความเป็นส่วนตัว

สรุปง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

  • Spam: เราไม่ชอบ Spam Mail เหมือนอย่างที่คุณไม่ชอบ เพราะฉะนั้นเราจะไม่ทำอย่างนั้น เราจะส่ง E-mail หาคุณบ้าง หากคุณลงทะเบียนกับเราไว้ และเราจะส่งนานๆ ครั้ง เฉพาะข้อมูลที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณ หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากเราอีก คุณสามารถ unsubscribe ได้ทุกเมื่อค่ะ
  • บุคคลที่สาม: เราไม่ขายข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด แต่เราอาจต้องแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับบุคคลที่สามที่วางใจได้และเราใช้บริการ เช่น E-mail Service Provider ที่เราใช้ส่ง E-mail ถึงคุณ
  • Cookies: เรามีการใช้ cookies ในการติดตามข้อมูลเพื่อให้เห็นภาพรวมของเว็บไซต์ และดำเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่านมากขึ้น 

Copyright 2020 -  SkillDee.com