March 26, 2019

Post Views: 311 “อยากนำเสนอให้ดีขึ้นนะ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง” ประโยคนี้อิงได้ยินบ่อยๆ จากคนรู้จักและนักศึกษาที่อิงไปสอนเรื่องการนำเสนอ  ถ้าลองนึกดูจะพบว่า ตลอดชีวิตการเรียนของเรา เราไม่เคยถูกสอนเรื่องการนำเสนออย่างจริงจังเลย… แค่ถูกสั่งให้เตรียมงานเพื่อไปพูดหน้าห้อง  แล้วถ้าเราอยากเรียนรู้เรื่องการนำเสนอบ้าง เราจะไปเรียนได้ที่ไหน มีหลายทางค่ะ ง่ายสุด คือ ไปเรียนหลักสูตรการนำเสนอที่บริษัทฝึกอบรมเปิดสอน หรือถ้าไม่อยากเสียเงินก็หาอ่านเอาใน internet หรือไม่ก็ดูคลิปเอา  แล้วมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นหรือเปล่า

อ่านต่อ