February 18, 2021

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อิงสอนคลาสประจำที่สอนทุกปีให้กับน้องๆ นักศึกษาป.โท แต่ปีนี้พิเศษหน่อยค่ะ ได้สอนออนไลน์ ปัญหาที่ตามมา คือ การสอนคลาสนี้เน้นการทำกิจกรรม เนื้อหาครึ่งนึง กิจกรรมครึ่งนึง พอต้องสอนออนไลน์เลยต้องปรับรูปแบบกัน เปลี่ยนจากเนื้อหาปกติ… เอามาใส่เรื่องเล่าแทน… อิงว่าแนวทางนี้น่าสนใจเลยค่ะ  เลยมาบันทึกไว้ เผื่อผู้อ่านจะได้นำไปประยุกต์ใช้ต่อค่ะ

อ่านต่อ