May 23, 2019

“ที่ฟังฟังมา มันเกี่ยวกับอะไรกับฉันเนี่ย”อิงเชื่อว่า หากเราไปนั่งฟังการประชุมหรือสัมมนาบ่อยๆ (หรือแค่ได้ไปบ้าง) ต้องเคยคิดอย่างนี้แน่นอน…วันนี้เรามาลองวิเคราะห์กันค่ะ…ว่าอาการแบบนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร? แล้วถ้าเราเป็นผู้นำเสนอต้องแก้ไขอย่างไร?

อ่านต่อ