May 21, 2019

“เดี๋ยวคุณ A เตรียมการนำเสนอสำหรับแนะนำโครงการของเราให้กับผู้ฟังสัมมนาของเราสัปดาห์หน้าด้วยนะ”เมื่อคุณได้รับมอบหมายมาอย่างนี้ คุณจะนำเสนออะไร?แล้วปกติคนส่วนใหญ่ เขานำเสนออะไรกัน?มากกว่า 80% ของการนำเสนอในลักษณะนี้ที่อิงได้ฟังมาจะแนะนำโครงการ ????ก็ถูกต้องแล้วหนิ เขาให้แนะนำโครงการ นี่ก็แนะนำแบบครบถ้วนกระบวนความลองเดาดูสิคะ ว่าการนำเสนอเหล่านี้พลาดตรงไหน?

อ่านต่อ