December 14, 2020

“โครงการของเราได้รับการสนับสนุนเงินทุนจำนวน 3,912,257 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 116,976,484 บาท” เมื่อเทียบกับ “โครงการของเราได้รับการสนับสนุนเงินทุนจำนวน 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 117 ล้านบาท”  คุณว่าผู้ฟังจะจำตัวเลขไหนได้… ระหว่าง 3,912,257 หรือ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ? ระหว่าง 116,976,484 บาท หรือ 117 ล้านบาท? แล้วคุณเองหล่ะ …จะนำเสนอตัวเลขไหนได้คล่องกว่ากัน?

อ่านต่อ