October 8, 2019

ออกจากโรงแรมเลี้ยวขวา เดินตรงไปถึงสี่แยก เลี้ยวขวา จากนั้นเดินตรงไป เจอสี่แยก ข้ามถนนเดินตรงไป เจอสามแยกให้เลี้ยวขวาเดินตรงไปเรื่อยๆ จนเจอสี่แยกที่สองค่อยเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปประมาณ 50 เมตร ร้านกาแฟอยู่ซ้ายมือ ตอนคุณอ่านแต่ละบรรทัด ในหัวคุณเห็นตัวหนังสือ หรือเห็นภาพแผนที่?

อ่านต่อ