January 14, 2019

Post Views: 1,191 คุณเคยเจอเรื่องต่อไปนี้มั๊ย… “สไลด์ต่อไปครับ” เสียงวิทยากรบนเวทีบอกกับน้องที่คอยคลิกเลื่อนสไลด์ให้ แต่ไม่ใช่แค่น้องคนนั้นที่ได้ยิน ผู้ฟังทั้งห้องก็ได้ยิน บางครั้งเขาต้องพูดซ้ำ 2-3 ครั้ง ก่อนที่น้องจะคลิกเลื่อนให้ แล้วหากเขามีสไลด์ 79 สไลด์ ผู้ฟังในห้องต้องได้ยิน “สไลด์ต่อไปครับ” อย่างน้อย 78 ครั้ง ไปพร้อมๆ กับน้องคนนั้น… หรือ… วิทยากรที่ไม่กล้าลุกออกจากเก้าอี้ เพราะไม่มีใครคลิกเลื่อนสไลด์ให้… แต่ถ้าเราสามารถควบคุมการเลื่อนสไลด์ ไม่ว่าจะไปข้างหน้า หรือย้อนกลับไป ได้ด้วยตัวเราเอง ไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนบนเวที ชีวิตของเราและของผู้ฟังจะดีขึ้นมากค่ะ แล้วทำได้อย่างไร

อ่านต่อ