November 18, 2019

จริงหรือโม้?”ถ้าเราทำงานเก่ง เจ้านายก็เห็นเอง ไม่เห็นต้องนำเสนอเก่งเลย””บางคนพูดเก่ง นำเสนอเก่ง แต่ทำงานไม่ได้เรื่อง ความเก่งมันไม่ได้วัดกันที่ตรงนั้น'”เราเป็นคนสาย introvert ไม่ชอบนำเสนอ แต่เราทำงานเก่ง ก็ไม่ต้องแคร์”คุณว่าจริงอย่างที่พวกเขาคิดกันหรือเปล่า

อ่านต่อ