June 1, 2021

งานของเราจะสะท้อนความเป็นเราได้เป็นอย่างดี จะงานดี งานเรียบร้อย งานชุ่ย งานสะเพร่า… ทั้งหมดมันคือตัวเรา หรืออย่างน้อย นั่นเป็นสิ่งที่คนที่ได้รับงานของเรามองว่าเราเป็น… ว่าแต่คุณอยากเป็นคนแบบไหน? แล้วอยากให้คนอื่นมองคุณว่าเป็นคนแบบไหน?

อ่านต่อ