August 31, 2020

เวลาเราเห็นคนอื่นๆ นำเสนอได้ดี  แบบว่า… ดูเท่ ดู cool ดูเยี่ยม เราก็อยากทำได้อย่างนั้นบ้าง แต่มันเหมือนมีอะไรบางอย่าง… … มาเหนี่ยวรั้งเราไว้ เรา… พูดไม่เก่ง เรา… หัวไม่ศิลป์พอ เรา… อะไรอีกหลายอย่าง … อย่าไปคิดอย่างนั้นค่ะ อย่าให้ความเชื่อผิดๆ ที่เราเคยรู้มาเกี่ยวกับการนำเสนอ … มาเหนี่ยวรั้งเราไว้ มาเคลียร์ใจกันทีละเรื่องกันค่ะ 

อ่านต่อ