September 16, 2018

Post Views: 1,167 สิ่งหนึ่งที่เราทำไปโดยไม่รู้ตัวเวลาเรามอง รูปภาพ กราฟฟิก หรือแม้แต่ Slide (ที่มีตัวอักษร หรือ รูปภาพ หรือ กราฟฟิก หรือทั้งหมดผสมกัน) คือ เราพยายามมองหา “pattern (รูปแบบ)” ซึ่งหากเราออกแบบ patternในกราฟฟิก หรือ  slide ของเราให้เหมาะสม ผู้อ่าน/ผู้ฟังจะสามารถมองเห็น pattern นั้นๆ และตีความสิ่งที่เราจะสื่อได้ง่ายขึ้น

อ่านต่อ