August 24, 2020

ไม่มีแผนภูมิ (chart) ไหนที่จะโดน bully มากเท่าแผนภูมิวงกลม (Pie Chart) อีกแล้ว กูรูชื่อดังหลายต่อหลายคนพูดออกมาตรงๆ ว่าไม่ชอบแผนภูมิวงกลม  บ้างก็ว่าให้เก็บ pie ไว้เป็นของหวาน อย่าเอามาทำเป็น chart เลย แต่… สังเกตอะไรมั๊ยคะ แผนภูมิวงกลมหรือ Pie Chart ต้องติด top three แผนภูมิที่คุณเห็นหรือใช้บ่อยที่สุดแน่นอน อือม… แล้วยังไงดีหละเนี่ย มาค่ะ มา เรามาเจาะลึกให้ถึงแก่นของแผนภูมิวงกลม ว่าตกลงจะใช้หรือไม่ใช้ดี ข้อดีและข้อเสียมีอะไร ถ้าใช้… อะไรควรทำและอะไรไม่ควรทำบ้าง

อ่านต่อ

January 14, 2020

เมื่อเราเตรียมสไลด์นำเสนอที่เต็มไปด้วยข้อมูลและตัวเลข ทางเลือกนึง คือ ทำให้ตัวเลขนั้นเล่าเรื่องออกมาผ่านทางกราฟต่างๆ อา… วิธีทำก็ง่ายมาก ใส่ข้อมูลใน Excel สั่ง Insert Graph แล้วก็เลือกกราฟที่เราต้องการปกติเราก็ใช้แค่กราฟแท่ง กราฟจุด กับแผนภูมิวงกลม แค่นั้นแหละจ้าแล้วก็ Copy กราฟจาก Excel มาแปะไว้ใน PowerPointเสร็จเรียบร้อย….แต่เดี๋ยวก่อน….มันง่ายอย่างงั้นจริงหรือเปล่า?กราฟต่างๆ ก็มีวิธีการเล่าเรื่องที่ต่างกัน…แน่ใจหรือเปล่า ว่าเราเลือกกราฟที่สื่อความได้ถูกต้องตามที่เราต้องการ?มาทำความเข้าใจเรื่องของการ encoding ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเลือกกราฟกันในโพสต์นี้กันค่ะ… 

อ่านต่อ

January 29, 2018

Post Views: 371 “…pie charts are bad and that the only thing worse than one pie chart is lots of them.” – Edward Tufte “Save the pies for dessert” – Stephen Few “..the only thing I hate more than a pie chart is a 3D, exploding pie chart – they are the absolute worst –

อ่านต่อ