June 18, 2019

รูป 1 รูป แทนคำเป็น 10,000 คำเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำคมนี้เช่นเดียวกับการนำเสนอรูป 1 คำ ก็สามารถแทนคำอธิบายได้มากมาย ซ้ำยังลึกซึ้งกินใจ…ทำให้การใช้รูปในสไลด์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาก…หลายคนจึงนิยมหารูปสวยๆ มาเป็น Slide Background ซะเลยสวยงาม สดชื่น สื่อความหมาย แปลกใหม่…… แต่เดี๋ยวก่อน ….บางครั้งการใช้รูปเป็น Slide Background ก็อาจทำให้สไลด์เราดูรกมากกว่าจะดูสวยก่อนเลือกใช้… เรามาดูข้อควรระวังในการใช้กันค่ะ

อ่านต่อ