November 10, 2018

Slope graph สวยและแค่กวาดตามองเราก็เข้าใจได้ทันที ว่าแต่เราจะสร้าง Slope graph ด้วย Microsoft Excel ได้อย่างไร??? ก็ใน Excel ไม่มีปุ่ม insert slope graph นี่หน่า… … เราสร้าง Slope graph ใน Microsoft Excel ได้ค่ะ ไม่ยากเลย แต่ต้องดัดแปลงจาก Line Graph มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย มาดูใน Tutorial นี้กันค่ะ Post Views: 1,980

อ่านต่อ

October 16, 2018

ในรายงานหรือ slide หลายๆ ครั้งเราต้องเปรียบเทียบข้อมูล 2 ชุด (ยอดขายปีนี้กับปีที่แล้ว ค่า GDP ของประเทศแยกตามสาขาปีนี้กับปีที่แล้ว การใช้พลังงานแยกตามประเภทของปีที่แล้วกับปีนี้ และจำนวนเหรียญทองที่ได้จากกีฬาเอเชียนเกมส์ของแต่ละประเทศเทียบระหว่างครั้งที่แล้วกับครั้งนี้ เป็นต้น) คำถาม คือ เราใช้กราฟแบบไหน? และในการประมวลผลกราฟนั้นๆ ในสมองของเราง่ายหรือยาก? Post Views: 882

อ่านต่อ