December 18, 2018

Post Views: 843 อาการของเด็กวิศวะที่มีข้อมูลมากเกินไป อาจเกิดขึ้นได้กับเด็กอื่นๆ เช่นกัน (หมอก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ข้อมูลเยอะค่ะ ผลการตอบแบบสอบถามเรื่องการนำเสนอ 46% ของผู้ตอบแบบสอบถาม (33 คน จาก 72 คน) พบว่าปัญหาหนึ่งในการเตรียมการนำเสนอ คือ ข้อมูลมากเกินไป คำถาม คือ แล้วเราต้องนำเสนออย่างไร เมื่อเรามีข้อมูลเยอะมากกก (จนอาจจะมากเกินไป)

อ่านต่อ