March 4, 2021

เมื่อช่วงก่อนโควิดมีหนังสือเวียนใน e-mail เตือนให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรที่อิงทำงานอยู่แต่งกายให้เหมาะสม แบบ professional look เพราะมีบางคนแต่งตัวมาทำงานแบบสบายไปนิดส์  คำถาม คือ การแต่งกายนี่มันสำคัญในชีวิตการทำงานขนาดนั้นเลยหรอ?

อ่านต่อ