Dot Plot: สวย และเข้าใจง่าย

Dot Plot อีกหนึ่งทางเลือกในการเปรียบเทียบชุดข้อมูล

โดยปกติแล้วเมื่อเราต้องการเปรียบเทียบชุดข้อมูล กราฟที่เรามักนิยมใช้ คือ กราฟแท่ง ใน post ที่แล้ว เราได้พูดถึงกราฟทางเลือกแบบนึง คือ slope graph ที่ช่วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ดีระหว่างชุดข้อมูล 2 ชุด ใน post นี้ เราจะมาดูกราฟอีกแบบนึง ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีอีกเช่นกันในกรณีที่เราต้องการแสดงข้อมูล (1 ชุด) หรือเปรียบเทียบชุดข้อมูล 2 ชุด (มากสุดน่าจะอยู่ที่ 3 ชุด หากมากกว่านั้นจะงงได้ค่ะ)

กราฟชนิดนี้ คือ Dot Plot นั่นเอง (รูปA)

การอ่าน Dot Plot

ชื่อของ Dot Plot บอกอยู่ชัดเจนว่าพระเอกของกราฟ คือ “จุด” โดยจุดเป็นตัวแสดงข้อมูลทั้งในส่วนของแกน X และแกน Y

โดยปกติ ตำแหน่งของจุดในแกน Y จะบอกว่าข้อมูลนี้ คือ อะไร ขณะที่ แกน X จะแสดงค่า (Value) ของจุด เช่น ในรูป A จุดต่างๆ แสดงถึงยอดขายของสินค้าแต่ละชนิดในปี 2017 เช่น A, B, C เป็นต้น โดยแกน Y แสดงชนิดสินค้า และ แกน X แสดงค่ายอดขาย

การปรับ Dot Plot ให้อ่านค่าได้ง่ายขึ้น

เราสามารถปรับ Dot Plot ให้อ่านค่าได้ง่ายขึ้น โดย 1) แสดงค่าลงไปที่ “จุด”นั้นๆ (เช่น ยอดขายสำหรับในกรณีนี้) โดยทำให้จุดใหญ่ขึ้นพอที่จะใส่ค่าลงไปและอ่านออกได้ และ 2) เลื่อน Label ที่บอกค่าของแกน Y ให้มาอยู่ใกล้ “จุด” มากขึ้น (เช่น ชื่อสินค้า สำหรับในกรณีนี้) ดังตัวอย่างในรูป B

และหากเราต้องการเปรียบเทียบข้อมูลมากกว่า 1 ชุด เช่น ยอดขายปี 2017 เทียบกับ ปี 2018 เราสามารถใช้สีมาสร้างความแตกต่างของ “จุด” เพื่อให้อ่านง่ายขึ้นได้ ดังตัวอย่างในรูป C ซึ่งจะเห็นว่าเราใช้สีส้มสำหรับยอดขายปี 2018 ของสินค้า C เพราะเป็นชุดข้อมูลที่เราต้องการให้เด่นขึ้น เพื่อสะท้อนปัญหายอดขายที่ลดลง นอกจากนี้เรายังใช้สีที่แตกต่างกันในส่วนของ Chart Title ให้เชื่อมกับ “จุด” ข้อมูลของเราด้วย

Dot Plot สร้างได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Excel และยังสวยงามด้วยค่ะ ลองเอาไปใช้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกกันนะคะ

หา…. อะไรนะ ไม่มีกราฟ Dot Plot ให้เลือกใน Excel หรอ…. อือม ไม่ยากค่ะ ไว้ใน Postหน้า มาดูวิธีการสร้าง และทดลองทำไปพร้อมกันนะคะ

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer