ในระหว่างการสัมมนา ผู้นำเสนอเล่าว่า "จากการสำรวจ พบว่าประชาชนมีความกังวลมากที่สุดในเรื่องของการว่างงานและสินค้าราคาสูง จะเห็นว่าเรื่องพลังงานอยู่ในลำดับที่ห้า และเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่ในลำดับสุดท้าย" จากนั้นผู้นำเสนอก็พูดถึงในประเด็นของปัญหาพลังงานและมาตรการด้านพลังงานต่อ

พออิงฟังแกพูดจบประโยค ถึงกับหันไปมองหน้าน้องที่นั่งอยู่ข้างๆ ทันที

สังเกตหรือไม่คะว่า ประโยคบอกเล่าของผู้นำเสนอและสไลด์ของเขานั้นมีปัญหาขนาดใหญ่มากซ่อนอยู่

ปัญหานั้นคืออะไร

ลองทายกันดูค่ะ

More...

ปัญหา คือ สิ่งที่ผู้นำเสนอเล่ามานั้นขาดความน่าเชื่อถืออย่างแรง (ถึงแม้ข้อมูลจะดูน่าเชื่อ และผู้นำเสนอเองก็มาจากหน่วยงานระดับสากลที่น่าเชื่อถือมากก็ตาม)

บทเรียนจากการนำเสนอนี้สอนให้เรารู้ว่า หากเราจะนำเสนอผลการสำรวจ ต้องไม่มองข้าม 4 สิ่งสำคัญนี้ ค่ะ

  • แหล่งที่มาของการสำรวจ: เป็นการบอกว่าการสำรวจนี้ใครทำ หากเราทำเองก็ใส่ชื่อเราหรือองค์กรของเราได้ค่ะ แล้วถ้าผู้ฟังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ก็จะได้รู้ว่าควรติดต่อสอบถามใครหรือองค์กรไหน
  • ปีที่สำรวจ: การระบุปีที่สำรวจ จะช่วยเสริมความเข้าใจในการตีความผลสำรวจ เช่น ข้อมูลมีความทันสมัยหรือไม่ เป็นต้น
  • กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยใครบ้าง: กลุ่มตัวอย่างเป็นบริบทสำคัญในการตีความและประมวลผลที่ได้รับจากการสำรวจ การไปสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่มีลักษณะแตกต่างกัน ก็อาจจะให้ผลที่แตกต่างกันมากเช่นกัน
  • กลุ่มตัวอย่างขนาดเท่าไหร่: ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นการแสดงความน่าเชื่อถือของการสำรวจ การสำรวจเรื่องเดียวกันของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 50 คน กับจำนวน 5,000 คน ก็สะท้อนภาพที่แตกต่างกัน

ข้อมูลที่เราเตรียมมาอย่างดีจะขาดความน่าเชื่อถือทันทีถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ค่ะ (จะบอกปากเปล่าก็ได้ แต่แนะนำให้ใส่ลงไปในสไลด์เลยค่ะ เวลาคนที่ไม่ได้ฟัง เห็นแต่สไลด์จะได้เข้าใจตรงกัน)

ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลผลสำรวจที่ใส่ข้อมูลที่จำเป็นครบ แสดงไว้ในรูป A ค่ะ

อย่าลืมกลับไปสำรวจสไลด์ของเรานะคะ ว่าหลงลืมสิ่งเหล่านี้ไปบ้างหรือเปล่า

สรุป

4 สิ่งที่ที่ไม่ควรลืมในการนำเสนอผลการสำรวจ

  1. แหล่งที่มาของการสำรวจ
  2. ปีที่สำรวจ
  3. กลุ่มตัวอย่างคือใคร
  4. ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

คำถามชวนคิด

หากไม่อยากใส่ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างไว้ใน footnote หรือ remark จะใส่ไว้ตรงไหนได้อีก?

Ing

วิศวกรสิ่งแวดล้อมที่หันมาทำงานบริหารโครงการ แต่สนใจเรื่องการนำเสนอมาก
จนอยากจะแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้มาตลอดหลายปี (ไม่กล้าบอกปี เดี๋ยวรู้อายุ) ให้กับผู้อ่านที่น่ารักทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

โพสต์อื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

รีวิวหนังสือ (น่าอ่าน): Storytelling with you
รู้ลึก vs รู้แค่ผิวๆ
5 เรื่องสำคัญ ในการออกแบบโปสเตอร์นำเสนอ