ในหนึ่งหน้าสไลด์ของเรา บางครั้งเต็มไปด้วย Text Box 3 อัน รูปภาพอีก 6 รูป รูปสี่เหลี่ยมอีก 1 อัน...

เคยมั๊ยคะ เวลาจะเอาเมาส์ไปคลิกที่รูปภาพที่ซ้อนอยู่ใน Text Box อีกทีนึง มันคลิกไม่ติดอ่ะค่ะ

บางทีคลิกจนหงุดหงิดไปหมด ก็ไม่ติด

สุดท้ายต้องย้าย Text Box ออกไปก่อน

ไม่ก็ต้องใช้คำสั่ง Send to Back เพื่อให้ Text Box กระเด็นไปอยู่ข้างหลัง จะได้ไม่บังรูปภาพ 

ดูยุ่งยากนะคะ

ชีวิตคนทำสไลด์ก็ลำบากลำบนอย่างนี้แหละค่ะ

ที่จริงชีวิตเราจะง่ายขึ้นมากค่ะ ถ้าเรารู้จักคำสั่งลับที่เรียกว่า...

More...

“Selection Pane”

ตำแหน่งของคำสั่ง Selection Pane

คำสั่ง Selection Pane จะอยู่ใต้ Tab ‘Home’ Tab ‘Shape Format’ และ Tab ‘Picture Format’ ดังแสดงในรูป A

การใช้งานคำสั่ง Selecion Pane

เมื่อเราคลิกที่คำสั่ง Selection Pane แล้ว จะปรากฏหน้าต่างแสดงรายการขององค์ประกอบต่างๆ (Text Box, รูปภาพ และรูปทรง) ที่อยู่ในหน้าสไลด์นั้นๆ ดังตัวอย่างในรูป B

เมื่อเราคลิกที่องค์ประกอบใด (หมายเลข 1 ในรูป B) ชื่อขององค์ประกอบนั้นในหน้าต่าง Selection Pane จะถูก Highlight ด้วยสีเทา (หมายเลข 2 ในรูป B)

เราสามารถเปลี่ยนชื่อเรียกองค์ประกอบใดๆ ได้โดย ดับเบิ้ลคลิก ตรงชื่อที่เราต้องการจะเปลี่ยนในหน้าต่าง Selection Pane ดังแสดงตัวอย่างในรูป C

นอกจากนี้เราสามารถซ่อนไม่ให้องค์ประกอบใดๆ แสดงบนสไลด์ โดยคลิกที่รูปตาทางด้านขวาของชื่อในหน้าต่าง Selection Pane ดังแสดงตัวอย่างในรูป D

Selection Pane จะมีประโยชน์มากค่ะ หากเราใช้ประกอบกับการใส่ Animation ที่ซับซ้อน ไว้โอกาสหน้ามาเล่าให้ฟังต่อค่ะ...

Ing

วิศวกรสิ่งแวดล้อมที่หันมาทำงานบริหารโครงการ แต่สนใจเรื่องการนำเสนอมาก
จนอยากจะแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้มาตลอดหลายปี (ไม่กล้าบอกปี เดี๋ยวรู้อายุ) ให้กับผู้อ่านที่น่ารักทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

โพสต์อื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

รีวิวหนังสือ (น่าอ่าน): Storytelling with you
รู้ลึก vs รู้แค่ผิวๆ
5 เรื่องสำคัญ ในการออกแบบโปสเตอร์นำเสนอ