รูปถ่ายหรือรูปวาดดีนะ?

รูปวาดด้วยมือ หรือรูปวาดด้วยคอมพิวเตอร์ดี?

รูปวาดแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติดี?

รูปที่สื่อออกไปตรงๆ หรือเชิงเปรียบเทียบดี?

ถึงแม้เราจะเลือกแล้ว ว่าเราอยากให้สไลด์ของเราใช้รูปในการสื่อความ

แต่ก็ยังมีรายละเอียดในการเลือกที่เราต้องคำนึงถึงอีก

ไม่ใช่แค่จับรูปที่เรามีใส่เข้าไปในสไลด์

ยิ่งถ้าเราเลือกที่จะใช้รูปจาก stock photo ยิ่งจะละลานตา ใช้เวลาเลือกนานเข้าไปอีก

อิงขอแนะนำคำถามง่ายๆ 4 ข้อ ในการช่วยตีกรอบความคิดของเรา และเลือกรูปที่ใช่ให้กับสไลด์เรากันค่ะ

More...

#1 วัตถุประสงค์ของการใช้รูปในสไลด์นี้ของคุณคืออะไร

คำถามแรกที่ต้องถามตัวเองก่อน คือ เราต้องการใช้รูปในสไลด์นี้เพื่ออะไร?

เช่น เพื่อให้ผู้ฟังได้เห็นรูปสินค้าตัวอย่าง (อันนี้ชัดเจน) เพื่อสร้างความรู้สึกว่าต้องเลือกให้กับผู้ฟัง เป็นต้น

สิ่งสำคัญ คือ ถ้าไม่รู้ว่าจะใช้รูปไปเพื่ออะไร หรือใช้เพื่อให้สไลด์ดูไม่ว่างเกินไป เราก็ไม่ควรจะใช้รูปค่ะ

#2 รูปอะไรจึงจะตรงกับวัตถุประสงค์ของคุณ

เมื่อเรารู้แล้วว่าวัตถุประสงค์ของเรา คือ อะไร

ขั้นต่อไป คือ เราควรนึกไว้คร่าวๆ ว่า รูปที่คิดไว้ในใจนั้นควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

ตัวอย่างเช่น เราจะพูดถึงเรื่องความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ หากเราไม่ช่วยกันประหยัดทรัพยากร โลกที่เราอยู่ทุกวันนี้อาจไม่เพียงพอที่จะรองรับความต้องการของคนบนโลกนี้ได้ 

วัตถุประสงค์ในการใช้รูป คือ เพื่อสร้างความตระหนัก

สิ่งที่เราต้องการ คือ ภาพที่แสดงถึงการใช้ทรัพยากร โทนของภาพควรดูทึมๆ หน่อย เพื่อแสดงให้เห็นว่าโลกกำลังอยู่ในสภาวะที่ลำบาก

#3 รูปแบบไหน จึงจะเหมาะกับสิ่งที่คุณต้องการสื่อ

รูปเองก็มีหลายรูปแบบ ทั้งรูปถ่าย รูปวาด รูปเงา 

ถ้าเราอยากได้รูปที่ออกแนวจริงจัง อาจเลือกรูปถ่าย ถ้าอยากให้ดูเหนือจริงๆ นิดๆ อาจเลือกรูปวาดแทน 

ในกรณีตัวอย่างเรื่องการใช้ทรัพยากร เราอยากให้สไลด์นั้นออกมาดูจริงจัง จึงเลือกที่จะใช้รูปถ่าย ดังแสดงในรูป A

#4 รูปที่คุณเลือก เข้ากับรูปอื่นๆ ที่เลือกใช้ในสไลด์หรือไม่

คำถามต่อมา คือ รูปที่เลือกไว้นั้นเข้ากับรูปอื่นๆ ในสไลด์หรือไม่ (โทนของภาพ รูปแบบ เป็นต้น)

ตัวอย่างเช่นในรูป B สไลด์ของเรามีการใช้รูปภาพที่ดูจริงจังเป็นระยะ ดังนั้นรูปที่เลือกน่าจะเข้ากันได้ดี

สำหรับตัวอย่างในรูป C เราเลือกรูปที่คล้ายกันแต่เป็นรูปวาด เมื่อเปรียบเทียบกับรูปอื่นๆ ที่เราใช้ จะเห็นได้ชัดว่าสไลด์ดูมีความแตกแยกอยู่

คำถามชวนคิด

เมื่อกลับไปดูการเลือกรูปในสไลด์ที่คุณทำครั้งก่อนนั้น มีอะไรที่ต้องปรับปรุงบ้าง

เมื่อลองใช้คำถาม 4 ข้อนี้ กับสไลด์ของคุณ รูปที่คุณเลือกเปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไร?

Ing

วิศวกรสิ่งแวดล้อมที่หันมาทำงานบริหารโครงการ แต่สนใจเรื่องการนำเสนอมาก
จนอยากจะแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้มาตลอดหลายปี (ไม่กล้าบอกปี เดี๋ยวรู้อายุ) ให้กับผู้อ่านที่น่ารักทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

โพสต์อื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

รีวิวหนังสือ (น่าอ่าน): Storytelling with you
รู้ลึก vs รู้แค่ผิวๆ
5 เรื่องสำคัญ ในการออกแบบโปสเตอร์นำเสนอ