การออกแบบสไลด์มีพื้นฐาน (และดัดแปลง) มาจากงานออกแบบกราฟฟิก (Graphic Design)

ซึ่งงานกราฟฟิกดีไซน์มีอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะ

หากเราได้ลองสังเกตและเรียนรู้...

จะช่วยการออกแบบสไลด์ของเราได้เยอะเลย

วันก่อนอิงขึ้นรถไฟฟ้าตอนคนน้อยมาก...

เลยได้โอกาสถ่ายรูปที่เล็งไว้

เอามาขยายความเพื่อใช้ในการออกแบบสไลด์กันค่ะ

More...

รูปต้นแบบ

รูปต้นแบบด้านซ้ายของรูป A อิงถ่ายมาจากที่นั่ง Priority Seat บนรถไฟฟ้า (จะอยู่ด้านที่ติดประตูฝั่งใดฝั่งหนึ่ง มีแถวละ 1 ตัว)

ในรูปนี้มี graphic  2 แบบ คือ ไอคอน และรูปวาด 

สิ่งที่นำมาปรับใช้กับสไลด์ได้ 

สิ่งที่อิงว่าโดดเด่นสำหรับกราฟฟิกนี้ คือ การใช้สี การใช้ไอคอน และความสม่ำเสมอ (Consistency)

การใช้สี

กราฟฟิกนี้มีการใช้สีเพื่อแบ่งประเภทของบุคคลประเภทต่างๆ ที่มีสิทธิ์ใช้ Priority Seat ประกอบด้วย พระสงฆ์ คนชรา ผู้พิการ (ชั่วคราว/ถาวร) สตรีตั้งครรภ์ และเด็ก

จะสังเกตว่าการใช้สีแอบ pastel เล็กน้อย เพื่อไม่ให้สีแสบตาเกินไป แต่ก็ยังมีความเด่นของสีอยู่ (เพื่อให้เห็นได้ชัด)

การใช้ไอคอนและรูปวาด

ชุดไอคอนและรูปวาดที่ใช้มีความสอดคล้องกัน คือ มีการออกแบบมาเฉพาะ ดูแล้วเป็นชุดเดียวกัน  ไอคอนหน้าตาคล้ายกันทั้ง 5 รูป ขณะที่รูปวาดทั้ง 5 คนออกไปในโทนเดียวกัน คือ หน้ากลมเหมือนกัน

ความสม่ำเสมอในการใช้ (Consistency)

การเชื่อมโยงระหว่างไอคอนกับภาพวาด มีความสม่ำเสมอ หรือ Consistency ทั้งการใช้สี (รูปด้านขวาของรูป A) โดยที่สีพื้นของไอคอนและสีพื้นของรูปวาดเหมือนกัน เช่น สีพื้นของสตรีมีครรภ์เป็นสีฟ้าทั้งไอคอนและรูปวาด นอกจากนี้ลักษณะของไอคอนและรูปวาดก็สอดคล้องกัน เช่น เด็กผู้หญิงในไอคอนมีจุกผมเล็กๆ และเด็กผู้หญิงในรูปวาดก็มีจุกผมเล็กๆ เช่นกัน เป็นต้น

การนำไปใช้กับสไลด์

ทั้งเรื่องของการใช้สี ความสอดคล้องของไอคอนและรูปวาด รวมทั้งความสม่ำเสมอในการใช้ (Consistency) เป็นสิ่งที่เรานำไปปรับใช้กับสไลด์ได้ทันที เช่น เมื่อให้สีกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเท่ากับเราสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสีและสิ่งนั้น ดังนั้นก็ต้องใช้ให้ตลอด อย่าเปลี่ยนไปมา (ถ้าทำได้) เป็นต้น

ลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะ

คำถามชวนคิด

คุณเห็นอะไรจากสิ่งรอบข้างที่จะนำมาปรับใช้ในการออกแบบสไลด์ได้บ้าง?

Ing

วิศวกรสิ่งแวดล้อมที่หันมาทำงานบริหารโครงการ แต่สนใจเรื่องการนำเสนอมาก
จนอยากจะแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้มาตลอดหลายปี (ไม่กล้าบอกปี เดี๋ยวรู้อายุ) ให้กับผู้อ่านที่น่ารักทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

โพสต์อื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

รีวิวหนังสือ (น่าอ่าน): Storytelling with you
รู้ลึก vs รู้แค่ผิวๆ
5 เรื่องสำคัญ ในการออกแบบโปสเตอร์นำเสนอ