สไลด์นี้เป็นสไลด์ที่ถ่ายมาจากการฝึกอบรม

เป็นสไลด์ไดอะแกรมที่อธิบายขั้นตอนของกระบวนการทวนสอบ

อิงพบว่ามีหลายจุดที่เป็น pitfall ที่พบบ่อย

และน่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ไม่ยาก

ก็เลยหยิบมาทำ slide makeover ซะเลย

มาดูกันค่ะว่าเราจะมีไอเดียในการปรับปรุงไดอะแกรมนี้อย่างไรได้บ้าง

More...

สไลด์ต้นฉบับ

สไลด์ในรูป A อิงทำขึ้นมาใหม่เฉพาะในส่วนของไดอะแกรม แต่ลอกต้นฉบับมาเลยค่ะ ทั้งขนาดกล่องและลักษณะของ bullet points เพียงแต่ปรับชื่อคณะกรรมการเป็น xxx เท่านั้นเอง

ไดอะแกรมเองก็เรียบง่าย มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน เป็นกล่องเรียงต่อกันไปจากบนลงล่าง เชื่อมกันโดยลูกศร

ความเห็นส่วนตัวต่อสไลด์ต้นฉบับ

  • อิงไม่ชอบ bullet points ที่เป็นรูปเครื่องหมายถูก (อันนี้เป็นความไม่ชอบส่วนตัว) จะให้ความหมายว่าติ๊กถูกเนื้อหาก็ไม่ได้สื่อไปในทางนั้น หรืออาจสื่อว่าเป็น checklist อันนี้อิงก็ไม่แน่ใจ
  • ทำไมกล่องสี่เหลี่ยม 5 กล่อง มีความกว้างไม่เท่ากัน อิงว่ามันดูไม่ consistency (รูป B)
  • ตำแหน่งการวางตัวหนังสือในกล่องดูแปลก บ้างก็ไว้ตรงกลาง (2 กล่องล่างสุด) บ้างก็ชิดซ้าย (กล่องที่ 2 และ 3) และบ้างก็ไม่กลางด้วยไม่ชิดซ้ายด้วย (กล่องที่ 1)

การ Makeover ครั้งที่ 1

ปรับปรุงอย่างง่าย โดยทำให้แต่ละกล่องมีความกว้างเท่ากัน และปรับรูปแบบ bullet points ดังแสดงในรูป C

การ Makeover ครั้งที่ 2

ปรับปรุงต่อจากครั้งที่ 1 โดยใช้ ไอคอนเข้าช่วยและปรับแต่งกล่องข้อความให้สอดคล้องกัน ดังแสดงในรูป D จะเห็นว่าไดอะแกรมไม่ต่างจากเดิมมาก แต่มีจุดดึงสายตาคือ ไอคอน ซึ่งเป็นการบอกความหมายของแต่ละขั้นตอนโดยไม่ต้องข้อความทั้งหมด

ข้อสังเกต คือ อิงไม่ได้ปรับไดอะแกรมนี้ให้ต่างไปจากเดิมมากนัก แต่อิงเชื่อว่าไดอะแกรมที่ปรับปรุงแล้วจะดูสบายตาและอ่านได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม 

อีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเติมได้ คือ เวลานำเสนอให้ใช้ Animation ช่วยในการแสดงกล่องข้อความขึ้นมาทีละกล่อง ดังแสดงในรูป E

คำถามชวนคิด

หากคุณต้องปรับปรุงสไลด์ไดอะแกรมนี้ คุณจะปรับปรุงอย่างไร?

Ing

วิศวกรสิ่งแวดล้อมที่หันมาทำงานบริหารโครงการ แต่สนใจเรื่องการนำเสนอมาก
จนอยากจะแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้มาตลอดหลายปี (ไม่กล้าบอกปี เดี๋ยวรู้อายุ) ให้กับผู้อ่านที่น่ารักทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

โพสต์อื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

รีวิวหนังสือ (น่าอ่าน): Storytelling with you
รู้ลึก vs รู้แค่ผิวๆ
5 เรื่องสำคัญ ในการออกแบบโปสเตอร์นำเสนอ