สไลด์ที่ดีควรช่วยเสริมสิ่งที่ผู้นำเสนอต้องการสื่อ

และควรช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายขึ้น

... ไม่ใช่ยากขึ้น

นอกจากนี้สไลด์ที่ดีต้องไม่เพิ่มภาระให้กับผู้ฟัง

สไลด์ที่เต็มไปด้วยตัวหนังสือ

แล้วให้ผู้ฟังไล่อ่านเอาเอง

สไลด์ที่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาพร้อมกัน

แล้วให้ผู้ฟังคาดเดาว่าควรดูตรงไหนก่อน

สไลด์ที่ดูแล้วไม่มีจุดสนใจ

แล้วให้ผู้ฟังคาดเดาเอาเองว่าตรงไหนสำคัญ

....

คำถาม คือ แล้วสไลด์ของเราเพิ่มหรือลดภาระให้กับผู้ฟัง?

...

สิ่งหนึ่งเลยที่ผู้ออกแบบสไลด์ทำได้ง่ายมาก

แค่คลิกเมาส์ไม่กี่ที คือ 

... การเน้นสิ่งสำคัญ

เพื่อให้ผู้ฟังแค่กวาดตามองก็รู้ว่าตรงไหนสำคัญ

มาดูเทคนิคง่ายๆ เป็นที่นิยมใช้และให้ผลลัพธ์ดีเยี่ยมกันค่ะ

More...

การเน้นสิ่งสำคัญทำได้หลากหลายรูปแบบ โดยเน้นการสร้างความแตกต่าง (Contrast) เป็นหลัก แต่เทคนิคที่อิงว่าทำได้ง่ายและคนนิยมใช้มีอยู่ 3 เทคนิค ดังนี้

#1 ใช้ขนาดที่แตกต่างเน้นสิ่งสำคัญ

ขนาดที่ใหญ่ขึ้นจะดึงดูดสายตาได้เป็นอย่างดี และเรามักตีความว่าอะไรที่ใหญ่กว่าจะสำคัญกว่า ดังนั้นการใช้ขนาดที่แตกต่าง (ใหญ่ขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ) จะเป็นการเน้นสิ่งสำคัญได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างดังแสดงในรูป A

#2 ใช้สีที่แตกต่างเน้นสิ่งสำคัญ

สีที่แตกต่างไปจากสิ่งรอบข้างดึงสายตาได้ดีไม่แพ้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นเลยค่ะ ข้อควรระวังในการใช้สีที่แตกต่าง คือ ควรเลือกสีที่แตกต่างจริงๆ และควรเป็นสีที่โดดเด่นขึ้น (ตัวอย่างในรูป B) ไม่ใช่โดดเด่นน้อยลง 

#3 ใช้ความเข้มที่แตกต่างเน้นสิ่งสำคัญ

หากเราไม่อยากใช้สีที่แตกต่างออกไป (อาจจะคุมโทนสีในสไลด์ หรือใช้เป็นสีโมโนโทน) เรายังมีอีกทางเลือกนึง คือ ใช้สีเดิมแต่มีความเข้มแตกต่างออกไป (ส่วนใหญ่นิยมใช้สีที่เข้มกว่าเน้นสิ่งที่สำคัญกว่า) ตัวอย่างในรูป C 

แต่วิธีนี้จะมีข้อจำกัดอยู่บ้าง หากตัวหนังสือหรือกราฟฟิกที่เป็นสีพื้นมีความเข้มอยู่พอสมควรแล้ว เมื่อเพิ่มความเข้มของสิ่งที่เราต้องการเน้น อาจเห็นไม่ชัด 

นอกจากนี้เราสามารถผสมผสานเทคนิคที่ 1 กับเทคนิคที่ 2 และ 3 ได้ ดังแสดงในรูป D

คำถามชวนคิด

สไลด์ของคุณเพิ่มหรือลดภาระให้กับผู้ฟัง

Ing

วิศวกรสิ่งแวดล้อมที่หันมาทำงานบริหารโครงการ แต่สนใจเรื่องการนำเสนอมาก
จนอยากจะแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้มาตลอดหลายปี (ไม่กล้าบอกปี เดี๋ยวรู้อายุ) ให้กับผู้อ่านที่น่ารักทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

โพสต์อื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

รีวิวหนังสือ (น่าอ่าน): Storytelling with you
รู้ลึก vs รู้แค่ผิวๆ
5 เรื่องสำคัญ ในการออกแบบโปสเตอร์นำเสนอ