March 29, 2021

“การนำแนวคิด BCG มาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ…” “การหาข้อมูลการใช้พลังงานของโรงงาน อาจต้องอาศัยฐานข้อมูลของ พพ.” “สิ่งที่โครงการฯ มุ่งหวัง คือ การเกิด industrial symbiosis ในพื้นที่ ซึ่งการใช้เกณฑ์ EIP ก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน” … … ถ้าผู้ฟังไม่อยู่ในแวดวง หรือผ่านหูผ่านตาเรื่องเหล่านี้มาบ้าง… อิงรับประกันว่า… ตีความประโยคต่างๆ ข้างบนไม่ออกแน่นอน แต่… ด้วยความเคยชิน ผู้นำเสนอบางส่วนมักคิดว่าผู้ฟังอยู่ในวงแน่นอน  ดังนั้นศัพท์เทคนิคหรือตัวย่อก็จัดกันมาเต็มๆ แบบไม่ได้อธิบายเพิ่ม ผลที่ได้คือ… ความงุนงง (เอ๊ะ! หรือเป็นแผนดึงความสนใจจากผู้ฟัง) แค่ต้องทำความเข้าใจการนำเสนอ  ผู้ฟังก็เหนื่อยแล้ว… ต้องมานั่งทายปริศนาตัวย่ออีก… ยิ่งเหนื่อยใหญ่ เรามาทำงานยากให้เป็นงานง่ายของผู้ฟังกันดีกว่าค่ะ

อ่านต่อ