March 15, 2021

ช่วงเวลาแห่งการสัมมนาเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนกันเลยค่ะ ฟังติดๆ กันหลายๆ งาน… อิงก็อดคิดไม่ได้ว่า… การนำเสนอเชิงวิชาการนั้น สำคัญ น่าสนใจ และมีประโยชน์ แต่… มันไม่ค่อยน่าติดตาม สไลด์อาจเป็นส่วนหนึ่ง (แต่… สไลด์ที่ออกแบบมาดี น่าสนใจ ก็มีเยอะขึ้นมาก) วันนี้อิงขอตั้งข้อสังเกตว่า… สิ่งสำคัญที่ขาดหายไปในการนำเสนอเชิงวิชาการ คือ… “การดึงความสนใจจากผู้ฟัง” ค่ะ มาขยายความและแลกเปลี่ยนความเห็นกันค่ะ

อ่านต่อ