May 17, 2021

อิงซื้อหนังสือเล่มนี้ช่วงงานสัปดาห์หนังสือออนไลน์ และซื้อเพราะความเข้าใจผิดบางประการ (แอบสารภาพ)  จึงมีความงุนงงเล็กน้อย เมื่อเปิดอ่านเนื้อหา อือม… แต่พออ่านจบ (อย่างรวดเร็ว) คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจการจดบันทึกด้วย Bullet Journal ลองมาดูรีวิวกันค่ะ…

อ่านต่อ