November 24, 2020

“ขอบคุณค่ะ” “ขอบคุณครับ” “Thank you” “Thank you for your attention” หากคุณไปฟังการนำเสนอ 10 ครั้ง 9 ใน 10 ครั้ง ต้องปิดท้ายด้วยประโยคนึงใน 4 ประโยคข้างต้น จริงอยู่ค่ะ… ว่าเรารู้สึกขอบคุณคนฟังที่ให้ความสนใจในการนำเสนอ แต่… เรากำลังทำพลาดค่ะ เพราะ สไลด์ปิดท้ายด้วยคำขอบคุณ กำลังทำให้เราเสียโอกาส… มาปรับปรุงการปิด…การนำเสนอของเราให้มีประสิทธิภาพขึ้นกันดีกว่าค่ะ

อ่านต่อ