March 11, 2021

ผู้ออกแบบสไลด์น่าจะคุ้นเคยกับการวางเนื้อหาในรูปแบบ list (หรือ bullet points) เป็นอย่างดี  แต่มีการจัดวางอีกรูปแบบนึง คือ การจัดเนื้อหาในสไลด์ตามรูปแบบตาราง ที่ถูกนำมาใช้น้อยกว่ามาก (หรือถูกนำมาใช้ แต่ไม่รู้ว่ามันถูกจัดวางในรูปแบบตาราง) แล้วการจัดวางแบบนี้… มีข้อดีอย่างไร เอาไปใช้กับเนื้อหาแบบไหนได้บ้าง และมีคำแนะนำในการจัดวางอย่างไร มาดูรายละเอียดกันค่ะ

อ่านต่อ