January 7, 2021

ตอนปลายปี อิงนั่งทบทวนสิ่งที่เรียนรู้ในปี 2020  พร้อมกับคิดว่าจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ดีในปี 2021 เพื่อเสริมทักษะและพัฒนาตัวเอง.. (โลกปัจจุบัน หยุดนิ่ง เท่ากับ ถอยหลัง เพราะทักษะที่เราเคยรู้จะเก่าและล้าสมัยลงเรื่อยๆ ดังนั้นเราต้องไม่หยุดเรียนรู้ค่ะ) อือม… จะหัดเขียน Python ไปพร้อมกับหลานๆ ก็น่าลอง จะเจาะลึกไปที่โปรแกรมเฉพาะอย่าง Tableau ก็น่าสนใจ หรือจะฉีกแนวไปหัดพูดภาษาญี่ปุ่น เตรียมตัวไปเที่ยวหลังโควิดดี สิ่งที่น่าเรียนเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ แต่คำถาม คือ ในเวลาที่มีอยู่น้อยของเรา  …เราควรเลือกเรียนรู้และพัฒนาทักษะอะไรดี?

อ่านต่อ