August 13, 2020

การนำเสนอสมัยนี้ มีข้อเรียกร้องสูงค่ะ เนื่องจากเราเห็นการนำเสนอที่ดีผ่านทาง internet กันพอสมควร ทั้ง TED Talk งานสัมมนาต่างๆ ที่เปิดให้ดูผ่าน platform ออนไลน์ และคลิปบน youtube เป็นต้น  ผู้ฟังส่วนนึงคาดหวังว่าผู้นำเสนอต้องนำเสนอได้อย่างยอดเยี่ยมและมาพร้อมกับสไลด์สวยงาม (ถึงความเป็นจริงจะต่างจากสิ่งที่คาดหวังก็ตาม) ทำให้ผู้นำเสนอส่วนนึงมุ่งไปที่การตกแต่งสไลด์ให้สวยงาม สรรหา template สวยๆ มาใช้ จนบางครั้ง… อาจจะตกแต่งสไลด์มากเกินไป ทำให้สไลด์ที่ควรจะสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลายเป็น… มีประสิทธิภาพ…ต่ำแทน มาดูกันค่ะว่าเมื่อผู้นำเสนอตกแต่งสไลด์จนเกินงาม จะเกิดข้อผิดพลาดอะไรบ้าง

อ่านต่อ