April 11, 2019

ในระหว่างการสัมมนา ผู้นำเสนอเล่าว่า “จากการสำรวจ พบว่าประชาชนมีความกังวลมากที่สุดในเรื่องของการว่างงานและสินค้าราคาสูง จะเห็นว่าเรื่องพลังงานอยู่ในลำดับที่ห้า และเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่ในลำดับสุดท้าย” จากนั้นผู้นำเสนอก็พูดถึงในประเด็นของปัญหาพลังงานและมาตรการด้านพลังงานต่อพออิงฟังแกพูดจบประโยค ถึงกับหันไปมองหน้าน้องที่นั่งอยู่ข้างๆ ทันทีสังเกตหรือไม่คะว่า ประโยคบอกเล่าของผู้นำเสนอและสไลด์ของเขานั้นมีปัญหาขนาดใหญ่มากซ่อนอยู่ปัญหานั้นคืออะไรลองทายกันดูค่ะ

อ่านต่อ