October 26, 2020

รูปถ่ายหรือรูปวาดดีนะ? รูปวาดด้วยมือ หรือรูปวาดด้วยคอมพิวเตอร์ดี? รูปวาดแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติดี? รูปที่สื่อออกไปตรงๆ หรือเชิงเปรียบเทียบดี? ถึงแม้เราจะเลือกแล้ว ว่าเราอยากให้สไลด์ของเราใช้รูปในการสื่อความ แต่ก็ยังมีรายละเอียดในการเลือกที่เราต้องคำนึงถึงอีก ไม่ใช่แค่จับรูปที่เรามีใส่เข้าไปในสไลด์ ยิ่งถ้าเราเลือกที่จะใช้รูปจาก stock photo ยิ่งจะละลานตา ใช้เวลาเลือกนานเข้าไปอีก อิงขอแนะนำคำถามง่ายๆ 4 ข้อ ในการช่วยตีกรอบความคิดของเรา และเลือกรูปที่ใช่ให้กับสไลด์เรากันค่ะ

อ่านต่อ

August 4, 2020

คนส่วนหนึ่งกังวลกับการนำเสนอ กลัวจะออกมาไม่ดี… ขณะที่คนส่วนหนึ่งกลัวการตอบคำถามในการนำเสนอมากกว่า… เพราะสิ่งที่ทำมาดีทั้งหมด อาจตกม้าตาย… กลายเป็นศพเดินได้อยู่บนเวที  … เพราะตอบคำถามไม่ได้หรือตอบได้ไม่ดี หรือที่จริงอาจตอบได้ แต่ตกใจจนกลายเป็นตอบไม่ได้หรือตอบไม่ดีแทน วันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคการตอบคำถามในการนำเสนอ เพื่อให้เรารอดชีวิตกลับไปนำเสนอในครั้งหน้ากันค่ะ

อ่านต่อ