April 23, 2019

สถานการณ์: การนำเสนอเริ่มขึ้นหลังเบรค ณ ตอนนี้ การสัมมนาล่าช้าไปกว่ากำหนดแล้ว 1 ชั่วโมง แต่ยังเหลือผู้นำเสนออีก 4 คน เวลาตามกำหนดการ คือ คนละ 20 นาที แต่… ผู้นำเสนอคนแรก ใช้เวลา 50 นาทีในการนำเสนอ…. เริ่ม 11:20 เสร็จ 12:10 (เวลารับประทานอาหารเที่ยงตามกำหนดการ คือ 12:00) ตอนนี้ยังเหลือผู้นำเสนออีก 3 คน…คำถาม คือ หากเราเป็นผู้จัดงาน เราจะแก้ไขอย่างไร?

อ่านต่อ