February 5, 2022

องค์ประกอบหลักๆ ของสไลด์ทั่วไป คือ Title (หัวข้อ) และ Content (เนื้อหา) หัวข้อจำพวก… ‘การใช้พลังงานในโรงงาน’ ‘ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน’ ‘ยอดขายปี 2564’ หัวข้อในสไลด์ที่คุ้นเคยเหล่านี้ เป็นรูปแบบที่มักพบในการนำเสนอ แต่… มันขาดอะไรไปบางอย่างค่ะ  รวมทั้งพลาดโอกาสไปบางอย่างเช่นกัน มาดูกันค่ะ ว่าที่ขาดและที่พลาดไปมีอะไรบ้าง และที่สำคัญเราจะใช้ประโยชน์จากหัวข้อให้มากกว่านี้ได้อย่างไร

อ่านต่อ