March 14, 2019

Post Views: 4,488 ตาราง เป็นเมตริกซ์ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างแถวกับคอลัมน์ (เข้าใจและเปรียบเทียบได้) แต่บางครั้งตารางก็มีความซับซ้อนในตัวเอง ทำให้ต้องใช้เวลาในการอ่านและทำความเข้าใจ ในการนำเสนอ สไลด์ที่เป็นตารางก็เป็นที่นิยม PowerPoint มี Tab Table Design และ Layout ให้เราในการปรับแต่งตารางโดยเฉพาะ แต่… ก็ต้องยอมรับว่าสไลด์ตารางบางทีมันก็ดูน่าเบื่อ (หากใช้ default จะดูน่าเบื่อเป็นพิเศษ) ในโพสต์ที่แล้ว (คลิกที่นี่) อิงเชิญชวนผู้อ่านมาปรับปรุงสไลด์ตารางกันโดยมีตัวอย่าง 3 ตารางจากงานสัมมนาหนึ่ง มาดูกันค่ะว่าเราจะปรับปรุงสไลด์ตาราง 3 สไลด์นั้นได้อย่างไรบ้าง

อ่านต่อ