March 1, 2021

ในการนำเสนอบางครั้งเราเตรียมตัวมาดี… แต่ทำไม๊ ทำไม พอขึ้นเวทีแล้ว… …รู้สึกว่าเสียงมันไม่มา จะอ้าปากพูดก็อ้าไม่ค่อยออก พูดก็อึมอือม.. อยู่ในคอ เรา… ขาดการ warm up นั่นเองค่ะ (นักนำเสนอก็เหมือนนักกีฬา ที่ต้องยืดและอบอุ่นร่างกายก่อนลงสนาม) มาค่ะ.. ใน Presentation Tips รอบนี้ เรามา warm up เตรียมความพร้อมก่อนการนำเสนอกันค่ะ

อ่านต่อ