November 19, 2018

Show and Tell by Dan Roam

หนังสือเขียนเกี่ยวกับอะไร:

การนำเสนอสมัยใหม่ที่เน้นการใช้รูปประกอบและการเล่าเรื่อง

จุดเด่นของหนังสือ:

  • อ่านง่ายมาก
  • แบ่งโครงเรื่อง (storyline) การนำเสนอเป็น 4 แบบ เพื่อให้เรานำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เราต้องการนำเสนอ แถมยังเปรียบเทียบ storyline 4 แบบนี้ กับเสือพูม่า 4 อิริยาบถได้แบบน่าจดจำ
  • อธิบายการเรียบเรียงเนื้อหาการนำเสนอของแต่ละรูปแบบได้อย่างชัดเจน และยกตัวอย่างได้น่าติดตาม

สิ่งสำคัญที่ได้เรียนรู้:

  • การนำเสนอสามารถแบ่งโครงเรื่องออกเป็น 4แบบ คือ The Report (ใช้นำเสนอข้อมูล เช่น รายงานความก้าวหน้าของงาน) The Explanation(ใช้ในการฝึกอบรม/สอน/เพิ่มขีดความสามารถ) The Pitch (ใช้แนะนำแนวทางใหม่/วิธีแก้ไขปัญหา) และ The Drama (ใช้สร้างความเชื่อหรือแรงบันดาลใจ)
  • การสร้าง storyline ด้วยคำถาม 6กลุ่ม ( Why 2. Who and What 3. Where 4. When 5. How และ 6. How much)

ความคิดเห็นของฉัน:

Show and Tell เป็นหนังสือเกี่ยวกับการนำเสนอ (presentation) ที่อ่านง่ายแต่มีประโยชน์มาก Dan Roam ใช้หลักการในการนำเสนอที่ดีมาใช้ในการวางเนื้อหาและออกแบบหนังสือ เช่น การจัดกลุ่ม (รูปแบบการนำเสนอ 4 แบบ และการใช้คำถาม 6 กลุ่ม) และการใช้รูปช่วยในการนำเสนอ เป็นต้น เนื้อหาในแต่ละหน้าเปรียบเสมือนสไลด์ 1 สไลด์ เพราะ สื่อสารเนื้อหาหลักแค่ประเด็นเดียว

นอกจากนี้ยังแถมท้ายด้วยการสอนวาดภาพอย่างง่าย ซึ่งเหมาะมากสำหรับคนที่วาดรูปไม่ได้เรื่องอย่างอิง

ความน่าซื้อ:

หากคุณสนใจพัฒนาทักษะด้านการนำเสนอ แนะนำให้หามาไว้ในครอบครอง

นำเสนอรายงานด้วย Storyline อย่างไรให้น่าสนใจ

มาขยายความการใช้ storyline แบบ 'the report' กันค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นรายงานความก้าวหน้าของโครงการ รายงานความก้าวหน้าในแต่ละเดือนให้ทีมฟัง เอารูปแบบนี้ไปใช้ได้แน่นอน

Ing

วิศวกรสิ่งแวดล้อมที่หันมาทำงานบริหารโครงการ แต่สนใจเรื่องการนำเสนอมาก
จนอยากจะแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้มาตลอดหลายปี (ไม่กล้าบอกปี เดี๋ยวรู้อายุ) ให้กับผู้อ่านที่น่ารักทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

โพสต์อื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

รีวิวหนังสือ (น่าอ่าน): Storytelling with you
รู้ลึก vs รู้แค่ผิวๆ
5 เรื่องสำคัญ ในการออกแบบโปสเตอร์นำเสนอ