ในโพสต์ก่อนหน้านี้เราพูดถึง

แผนที่นำทาง (Roadmap) ในการใส่เรื่องเล่าในการนำเสนอ

เรามาดูตัวอย่างการใช้แผนที่นำทางกันค่ะ

โดยตัวอย่างในโพสต์นี้ คือ การรายงานความก้าวหน้าประจำเดือน

มาดูรายละเอียดกันค่ะ

More...

Recap ทบทวน Roadmap 

Roadmap ในการใส่เรื่องเล่าในการนำเสนอ สรุปอย่างง่ายได้ในรูป A (ดัดแปลงรูปจากหนังสือ Everyday Business Storytelling)

Roadmap ประกอบด้วย 4 ป้ายบอกทาง คือ 

 • Setting (สภาพแวดล้อมหรือบริบท): Setting เปรียบเสมือนการปูพื้นให้กับผู้ฟังได้รู้จักฉากหลังของเรื่องเล่าของเรา
 • Characters (ตัวละคร): ทุกเรื่องเล่าที่ดีต้องมีตัวละคร (แบบเรียกชื่อเฉพาะหรือแบบรวมกลุ่ม)
 • Conflict (ข้อขัดแย้ง): เป็นสิ่งที่ทำให้เรื่องเล่าของเรามีสีสันและน่าสนใจ
 • Resolution ( ทางแก้ปัญหา): สิ่งที่เราพยามโน้มน้าวให้ผู้ฟังนำไปคิดต่อหรือนำไปทำต่อ 

โดยมี Big idea หรือ Key message ของเราเป็นตัวเชื่อมระหว่างป้ายบอกทางที่ 1 -3 กับ ป้ายที่ 4

(อ่านรายละเอียดได้ใน ตอนที่ 1)

ตัวอย่างการใส่เรื่องเล่าให้กับการนำเสนอความก้าวหน้าประจำเดือน

สถานการณ์ที่ 1: ความก้าวหน้าเป็นไปด้วยดี ทั้งเรื่องการใช้งบประมาณ และความสำเร็จของงาน 

ภาพรวมการใช้ Roadmap: งานของเราก้าวหน้าด้วยดี ไม่มีปัญหาอะไร ดังนั้นใน Roadmap ของเรา ไม่มี Conflict เลยทำให้ไม่มี Solution ด้วย (ไม่มีปัญหา เลยไม่ต้องแก้ปัญหาอะไร) ส่วน Big idea ของเรา คือ งานก้าวหน้าไปด้วยดีนั่นเอง

 • Setting (สภาพแวดล้อมหรือบริบท): ความก้าวหน้าประจำเดือนนี้ที่เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว แผนงาน งบประมาณที่ใช้ไป เป็นต้น
 • Characters (ตัวละคร): ทีมงานของเรา
 • Conflict (ข้อขัดแย้ง): ไม่มี
 • Resolution ( ทางแก้ปัญหา): ไม่มี

Big idea: งานก้าวหน้าไปด้วยดี

ลำดับการเล่าเรื่อง อาจเริ่มจากแผนงาน ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น งบประมาณที่ใช้ไป รวมถึงกิจกรรมสำคัญๆ ที่จะดำเนินการต่อไป โดยมีทีมงานเป็นตัวเดินเรื่อง

สถานการณ์ที่ 2: มีความล่าช้าในการดำเนินงานส่วนที่ 2

งานหลักในโครงการแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ความก้าวหน้าของงานส่วนใหญ่เป็นไปด้วยดี ยกเว้นการประชุมคณะทำงานในส่วนงานที่ 2 ที่โดยเลื่อนออกไป ทำให้เกิดความล่าช้าในงานส่วนนี้ 

ภาพรวมของการใช้ Roadmap: ถึงจะเป็นรายงานความก้าวหน้าเหมือนกัน แต่ในสถานการณ์นี้เรามี conflict (ข้อขัดแย้งหรือปัญหา) เกิดขึ้น คือ ความล่าช้าในการจัดประชุม ทำให้เราต้องนำเสนอ Resolution ด้วยว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไร

 • Setting (สภาพแวดล้อมหรือบริบท): ความก้าวหน้าประจำเดือนนี้ที่เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว แผนงาน งบประมาณที่ใช้ไป เป็นต้น
 • Characters (ตัวละคร): ทีมงานของเรา
 • Conflict (ข้อขัดแย้ง): งานส่วนที่ 2 ที่เริ่มไม่ได้สักที เพราะยังไม่ได้ประชุมคณะทำงาน
 • Resolution ( ทางแก้ปัญหา): จัดการประชุมคณะทำงานในส่วนงานที่ 2 ให้เร็วที่สุด

Big idea: เร่งงานในส่วนที่ 2 ผ่านการประชุมคณะทำงาน

ลำดับการเล่าเรื่อง 

ทางเลือกที่ 1: อาจเริ่มจากแผนงาน ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น งบประมาณที่ใช้ไป แล้วพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นจึงเป็นทางแก้ปัญหา

ทางเลือกที่ 2: พูดเกริ่นสั้นมากถึงความก้าวหน้าของงานว่าก้าวหน้าด้วยดี ยกเว้น.... เพื่อเข้าสู่ปัญหาและทางแก้ปัญหา จากนั้นค่อยพูดถึงความก้าวหน้าของงานอื่นๆ ที่เป็นไปด้วยดี

คำถามชวนคิด

แล้วคุณจะเอา Roadmap การเล่าเรื่องไปใช้กับการนำเสนอครั้งต่อไปอย่างไร?

Ing

วิศวกรสิ่งแวดล้อมที่หันมาทำงานบริหารโครงการ แต่สนใจเรื่องการนำเสนอมาก
จนอยากจะแบ่งปันสิ่งที่เรียนรู้มาตลอดหลายปี (ไม่กล้าบอกปี เดี๋ยวรู้อายุ) ให้กับผู้อ่านที่น่ารักทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

โพสต์อื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

รีวิวหนังสือ (น่าอ่าน): Storytelling with you
รู้ลึก vs รู้แค่ผิวๆ
5 เรื่องสำคัญ ในการออกแบบโปสเตอร์นำเสนอ