February 22, 2021

สไลด์นี้เป็นสไลด์ที่ถ่ายมาจากการฝึกอบรม เป็นสไลด์ไดอะแกรมที่อธิบายขั้นตอนของกระบวนการทวนสอบ อิงพบว่ามีหลายจุดที่เป็น pitfall ที่พบบ่อย และน่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ไม่ยาก ก็เลยหยิบมาทำ slide makeover ซะเลย มาดูกันค่ะว่าเราจะมีไอเดียในการปรับปรุงไดอะแกรมนี้อย่างไรได้บ้าง

อ่านต่อ

July 2, 2019

ต้อนรับครึ่งปีหลัง ด้วยซีรี่ส์ใหม่ค่ะ… “Slide MakeOVer”เราเริ่มจากตัวอย่างง่ายๆ ก่อนมาวิเคราะห์สไลด์และลองปรับเปลี่ยนหน้าตาไปด้วยกันค่ะ(แนะนำให้ลองหยิบกระดาษมาจดสิ่งที่เราเห็นว่าน่าจะปรับปรุงได้ในสไลด์นี้ ก่อนที่จะอ่านต่อค่ะ)…

อ่านต่อ

February 5, 2019

Post Views: 450 หากว่า Death by bullet points (สไลด์ที่เต็มไปด้วย bullet points) คือ สไลด์ที่แย่แล้ว สไลด์ที่แย่กว่า (มาก) คือ  … สไลด์ที่เต็มไปด้วยประโยคยาวๆ หลายประโยค และหลายย่อหน้าใน 1 สไลด์ แล้วเราจะแก้ไขอย่างไร?

อ่านต่อ